Internat eller elevheim er ein stad elevar ved ein skule eller universitet bur på medan dei er i utdanning. Internatet ligg gjerne nær eller er del av utdanningsinstitusjonen deira. Det kan vera ein del av han, som på ein kostskule, eller vera meir separat.

Internatrom ved University of San Francisco.

Det er vanleg med internat i høgare utdanning, og på lågare trinn der elevar ikkje kan bu heime under skulegangen, til dømes fordi dei bur svært spreidd eller treng særskilde tilbod ved skulen.

Kjelder

endre