Inventionen und Sinfonien

Inventionen und Sinfonien, BWV 772–801, òg kalla 2- og 3-stemte invensjonar, er ei samling på tretti korte klaverkomposisjonar av Johann Sebastian Bach (1685-1750), som består av femten invensjonar (tostemte kontrapunktiske stykke) og femten sinfoniaer (trestemte kontrapunktiske stykke). Dei vart opphavleg skrivne av Bach som øvingar for studentane sine.

Dei to gruppene er begge arrangerte etter stigande toneart, og kvar gruppe dekkjer femten dur- og mollskalaer.

Invensjonane vart komponerte i Köthen, medan sinfoniane truleg ikkje vart gjort ferdig før byrjinga av Leipzig-perioden.

MediaEndra

Toneart Invensjon Sinfonia
C-dur   No. 1, BWV 772    No. 1, BWV 787
C-moll   No. 2, BWV 773    No. 2, BWV 788
D-dur   No. 3, BWV 774    No. 3, BWV 789
D-moll   No. 4, BWV 775    No. 4, BWV 790
Ess-dur   No. 5, BWV 776    No. 5, BWV 791
E-dur   No. 6, BWV 777    No. 6, BWV 792
E-moll   No. 7, BWV 778    No. 7, BWV 793
F-dur   No. 8, BWV 779    No. 8, BWV 794
F-moll   No. 9, BWV 780    No. 9, BWV 795
G-dur   No. 10, BWV 781    No. 10, BWV 796
G-moll   No. 11, BWV 782    No. 11, BWV 797
A-dur   No. 12, BWV 783    No. 12, BWV 798
A-moll   No. 13, BWV 784    No. 13, BWV 799
H-dur   No. 14, BWV 785    No. 14, BWV 800
H-moll   No. 15, BWV 786    No. 15, BWV 801
  For å spele MIDI-filene (invensjonane), klikk på tittelen:

For meir informasjon om MIDI-filer, klikk høgtalarsymbolet. 

Alle sinfoniar spelte av Randolph Hokanson

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra