Isbor

bor som vert nytta til å bora hol i isen for å fiska

Isbor er ein bor som vert nytta til å bora hol i isen for å fiska. Tidlegare var det vanleg å hogga hol med ei øks eller ein barkspade. Føremone med å nytta isbor er at det går snøggare og lettare å koma gjennon isen. Isbor vert i stor grad nytta for isfiske på vatn, men òg i nokon grad for isfiske på tilfrosne fjordar.

Mora isbor.

Sjå ògEndra