Når eit språk ikkje har påvist slektskap til noko anna levande språk, kallar me det eit isolert språk. Slike språk blir ofte utsette for ekstra mykje gransking og ville teoriar: Kor kom dei frå? Kvifor har dei vorte isolerte? Er ainu i slekt med baskisk?

Nokre isolerte språk er reine gåter, i og med at dei er dei einaste restane etter språkfamilien dei ein gong kanskje hadde. Andre er blitt isolerte i nyare tid ved at alle liknande språk har døydd ut.

Isolerte språk endre