Italiske språk var dei språka som vart talt i Italia i oldtida, det er ein underfamilie av dei indoeuropeiske språka. Den italiske språkgruppa omfattar ein del utdøydde språk på den italienske halvøya, blant anna latin, umbrisk og oskisk. Dei romanske språka, til dømes italiensk, spansk og rumensk, er avleidde frå latin og er dermed også italiske språk.

Språkgrupper i Italia i jarnalderen, på 500-talet f.Kr.

Bakgrunnsstoff endre