Oskiska
Klassifisering: Indoeuropeiske språk
Bruk
Var tala i: Samnium, Lucania, Abruzzo
Språkkodar
ISO 639-3: osc

Oskisk er eit utdøytt italisk språk. Det skil seg frå latin i både fonetikk, ordformer og ordtilfang; men ikkje so mykje i syntaks.

Tilnærma utbreiing av språka på den italiske halvøya i jarnalderen

Dei eldste innskriftene av språket er frå det 4. hundreåret f.Kr., og dei yngste frå husveggane i Pompeii like før Vesuv hadde utbrot i 79 e.Kr. Språket døydde ut kring 100 e.Kr.

Bakgrunnsstoff endre

Kjelder endre