J.J. Danielsen er eit psevdonym for Rolf Larsen og Finn Petter Kvamme. Psevdonymet er brukt for kriminalboka Om alle mann var døde som kom ut i 1978.