Japansk-ryukyu-språk

Japansk-ryukyu-språk er ein språkfamilie som består av japansk og ryukyuspråk.

Japansk-ryukyu-språk
Klassifisering: Altaiske språk (omstridt)
Vidare inndeling:
Område: Japan med Ryukyuøyene
Glottolog: japo1237

Japanese dialects-en.png

Språka stammar frå eit felles urspråk kalla proto-japonisk, som i første rekkje vart skilt i to grupper, gammal-japansk og proto-ryukyuisk. I 1954 tidfesta den japanske språkforskaren Shiro Hattori denne splittinga til Yamato-perioden (250–710).[1]

KjelderEndra

ReferansarEndra

  1. WHAT LEAVES A MARK SHOULD NO LONGER STAIN: Progressive erasure and reversing language shift activities in the Ryukyu Islands, 2005, citing Hattori, Shiro (1954) 'Gengo nendaigaku sunawachi goi tokeigaku no hoho ni tsuite' [‘Concerning the Method of Glottochronology and Lexicostatistics’], Gengo kenkyu [Journal of the Linguistic Society of Japan] v26/27