Jekktralle er reiskap som vert nytta for å flytta pallar. Jekktraller har små hjul og kan berre nyttast på plant og hardt underlag som til dømes betonggolv. Dei vert vanlegvis berre nytta for å flytta pallar over små avstandar der det er trongt og vanskeleg å koma til med gaffeltruck.

Jekktralle.

Sjå òg

endre