Jern var og er eit viktig metall for menneska, og spor etter jernframstilling i fortida gjev eit unikt innblikk i produksjonen av ein av dei viktigaste råvarene i jernalderen og mellomalderen. Framstilling av jern har særleg etter den industrielle revolusjonen vorte utvikla til ein industri, med jernverk.

Sjå den utdjupande artikkelen Jernvinne i Noreg.

Bakgrunnsstoff

endre