Jord (fleirtyding)

Wikimedia-fleirtydingsside

Jord kan vise til

  • Jord eller jordsmonn, ei blanding av mineralske og organsike stoff som plantar kan vokse i.
  • Jorda, den planeten vi lever på.
  • Gudinna Jord, ei norrøn gudinne.
  • Ei jord, d.v.s. ein gard.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.