Jutulhogget i Rondane

For ander stader som heiter Jutulhogget, sjå Jutulhogget (fleirtyding)

Jutulhogget ligg midt i Rondane nasjonalpark og er eit 100 meter langt juv som skjer seg fleire titals meter djupt ned i fjellet.

Nede i Jutulhogget

Dette naturfenomenet blei grave ut av store vassmassar mot slutten av den siste istida. Vassmassane er i dag avgrensa til Kaldbekken, som kastar seg nedover dei glatte fjellveggane i det fuktige, mørke og litt trolske juvet. Kaldbekken renn ut i elva Store Ula.

Juvet må ikkje forvekslast med JutulhoggetBarkaldkjølen mellom Rendalen og Alvdal kommune.