Jydar (norrønt fleirtal jótar[1]) var eit germansk folk i Jylland i Danmark, og er òg dagens nemning for innbyggjarane der. Geografisk strekkjer halvøya seg frå Skagen i nord til Lübeck i sør, men i tidleg mellomaldar budde dei òg i Friesland i dagens Nederland.

Den jyske halvøya med Sydslesvig (brunt), historisk ein del av Jylland, og Holstein (gult), ikkje ein del av Jylland, men ein del av den jyske halvøya.

Dei fleste kjelder om jydane stammar frå Beda, ein engelsk munk som på sjuhundretalet skreiv om fleire europeiske folkeslag. I Beda si skildring heiter det at jydane var ein av dei tre mektigaste germanske stammane. Dei andre to var saksarane og anglarane som budde i Saksland og Angeln. Saman gjekk desse tre til åtak på dei britiske stammane i Storbritannia på firehundretalet. Området som i dag er kjend som Kent blei då i fleire hundre år okkupert og folkesett av jydar.

Kjelder endre