For andre tydingar av oppslagsordet, sjå Kø (fleirtyding).

(frå fransk queue, frå latin cauda, 'hale') er ei rekkje av folk eller anna som stillar seg opp eller venter for på tur[1][2] for å få varer eller tenester etter prinsippet om at ein får betening etter same rekkjefølgje som ein kom.

Kø for å koma opp i Eiffeltårnet.
Sukkerkø i USA under andre verdskrigen.
Køar i ein matbutikk i New York.
Kø ved Sultan Ahmed-Moskeen

Vanlege stader der køar kan oppstå er i matbutikkar, bankar og minibankar, postkontor, billettskrankar, attraksjonar og ved venting på framkomstmiddel som buss, drosje eller ferje.

Køar er eit fenomen i ei rekkje felt, og har vore grundig analysert innan fagfeltet køteori. Innan samfunnsøkonomi er køar sett på som ein måte å rasjonera varer og tenester som det er lite av.

Sjå òg

endre

Kjelder

endre
  1. «kø» i Nynorskordboka.
  2. «Kø» i Det Norske Akademis ordbok