Køyring i påverka tilstand

Køyring i påverka tilstand (ofte omtalt som fyllekøyring eller promillekøyring) er det å vera sjåfør for ei motorisert fargreie når ein er påverka av eit rusmiddel, som alkohol eller narkotika.

Promillekontroll i Tyskland
Bil krasja på grunn av køyring i påverka tilstand

Sjå òg Endra

Referansar Endra