Kadett

Wikimedia-fleirtydingsside

Kadett kjem av det franske ordet cadet (hokjønn cadette) som betyr den nest eldste. Ordet har fleire tydingar.

  • I militære krinsar blir kadett brukt om ein elev ved ein krigsskule. Tidlegare fekk elevar i Noreg grada kadettfenrik (KF).
  • Innanfor sjøfart er kadett brukt om personar som er under den siste delen av opplæringa for å bli offiserar på brua eller i maskinen.
  • Opel Kadett var ein populær bilmodell.
  • I seglsport finn ein Kadett-klassen.
  • Kadettpartiet var eit tidlegare russisk politisk parti

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.
Sjå alle artiklar som byrjar med Kadett.