Krigsskule er namnet på Forsvaret sine utdanningsinstitusjonar for høgare leiarutdanning. Skulane er akreditterte høgskular. Krigsskulane utdannar offiserar, er treårige og gir ei akademisk utdanning i kombinasjon med praktisk leiarutdanning. Eksamen frå ein av Forsvaret sine krigsskular gir ein bachelorgrad i militært leiarskap eller militære studiar.

Studentane ved krigsskulane blir kalla kadettar, og har i studietida den offisersgrada dei hadde ved starten av studiet.

Forsvaret sine krigsskular

endre

Sjå også

endre

Bakgrunnsstoff

endre