Kapillarbølgje

Kapillarbølgjer er bølgjer på ei væskeoverflate med bølgjelengd mindre enn 2 cm. I slike bølgjer blir overflatespenninga sterkare enn tyngdekrafta, og bølgjefarten må då reknast ut frå overflatespenninga, medan det i vanlege bølgjer (tyngdebølgjer) er tyngdekrafta som dominerer. Fenomenet er kjent som krusingar på vassflater.

Kapillarbølgjer i vatn
Krusingar på Lifjorden i Øksnes.

KjelderEndra