Kapp Horn-straumen er ein kald havstraum som renn austover rundt Kapp Horn. Straumen er skapt av ei intensivering av Vestavindsstraumen i det han rundar neset.

KjelderEndra