Keel, kjøl, lekter eller pram er ei måleining for volum som vart nytta for lasting av kol, ei pramladning.

Måleininga er no sett lik 21,5 tonn, men var tidlegare rekna som 200 barrel eller 231 hektoliter.

KjelderEndra

  • Holtebekk, Trygve. (2009, 14. februar). Keel. I Store norske leksikon. Henta 12. november 2013 frå http://snl.no/keel.