Kirkehamn

Koordinatar: 58°13′57″N 6°32′7″E

Kirkehamn er ein busetnad og ei fiskerihamn i Flekkefjord kommune i Agder, på vestsida av øya Hidra. Hidra kyrkje er godt synleg i innseglinga frå havet.

Kirkehamn med Hidra kyrkje

Bygningsmiljøet som ligg langs sjøen er for det meste godt bevart. Sett under eitt inneheld heile Kirkehamn godt bevarte kulturminne i form av bygningar, steingjerde, støttemurar og rydningsrøyser.

KjeldeEndra