Kjemivåpen-konvensjonen

(Omdirigert frå Kjemivåpenkonvensjonen)

Kjemivåpen-konvensjonen[1] (Kjemivåpenkonvensjonen)[2] vart vedteken i Paris i januar 1993 og sette eit forbod mot utvikling, produksjon og lagring av kjemiske våpen og påla øydelegging av gjenverande lager med våpen som vert karakterisert som kjemiske. 190 statar har ratifisert konvensjonen, medan Israel og Myanmar har skrive under, men ikkje ratifisert. Angola, Nord-Korea, Egypt, Somalia og Sør-Sudan har korkje skrive under eller ratifisert konvensjonen.

██ Ratifiserte██ Tilslutta i ettertid██ Underteikna, men ikkje ratifisert██ Ikkje underteikna

Kjelder

endre