Fisjon er spalting av atomkjerner i to eller fleire andre atomkjernar som til saman har mindre masse enn dei opphavlege atomkjernane. Fisjon fører òg som oftast til at det vert frigitt neutronar og fotonar (gammastråling). På grunn av at den samla massen av dei nye kjernane er mindre enn massen til dei kjernane som vart splitta vert det frigitt energi

Fisjon. 235U vert treft av eit neutron, og vert dermed eit veldig ustabilt 236U-atom. Dette gjennomgår så ein kjernefysisk fisjon, og spaltar seg i eit 92Kr-atom og eit 141Ba-atom, og sender ut tre nøytron.
,

der er massedifferansen før og etter fisjonen av er lysfarten.

Når til dømes ei 235U-kjerne vert spalta til ei 141Ba-kjerne og ei 92Kr-kjerne har desse mindre masse enn 235U-kjernen, så det vert frigidd energi.

Kjelder endre

  • Rom Stoff Tid, fysikkbok for forkurs. Per Jerstad, Bjørn Sletbak, Arne Auen Grimenes.