Klandestin er eit adjektiv som tyder at handliga er i smug, hemmeleg, i løynd eller gjøymd. Eit døme på ei klandestin handling er ein mann som gjøymer seg i hekken for å smugtitte på nabodama som ligg å solar seg. Uttrykket er likevel mest brukt av organisasjonar som driv med etterretning på vegne av nasjonar.