Etterretning er informasjon og kunnskap tileigna gjennom observasjon, innsamling, analyse og evaluering. Etterretning vert ofte innhenta om ein motpart, fiende, konkurrent, e.l., men kan òg gjelde landområde, vêrforhold og andre objektive forhold.

Etterretningsinstallasjon ved Misawa flybase i Japan.
Foto: USAF Air Intelligence Agency

Former for etterretning endre

Etterretningsdisiplinar endre