Klassisk filologi

Klassisk filologi er studiet av dei klassiske språka gresk og latin og litteraturen på desse språka. Den moderne klassiske filologien blir rekna for å vera grunnlagd av Erasmus frå Rotterdam (1466-1536).

I Noreg kan ein studere klassisk filologi ved universiteta i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Berre UiO, UiB og NTNU tilbyr masterprogram i latin og gresk.