Klein Schnellendorf-avtalen

Klein Schnellendorf-avtalen var ein hemmeleg fredsavtale signert mellom Preussen og Austerrike den 9. oktober 1741. Avtalen avslutta den første schlesiske krigen. Avtalen stadfesta at områda frå Nederschlesien til Neisse gjekk til Preussen.

Fredrik den store braut våpenkvilen tidleg i 1742 fordi han ville kome ei oppdeling av Böhmen i forkjøpet etter at hans tidlegare allierte erobra Praha.

Kjelder

endre