Klokketårn

tårn til å hengje ringeklokker i

Klokketårn er ein bygning laga for å husa ei eller fleire klokker. Dette kan vera del av ei kyrkje eller ein eigen bygning, til dømes på ein gravplass.

Klokketårnet på Hinna kyrkjegard i Stavanger.
Foto: Jarle Vines

Sjå òg endre

Litteratur endre