Kvadratkilometer

(Omdirigert frå Km²)

Kvadratkilometer er ei SI-avleia eining for måling av areal. Symbolet for kvadratkilometer er km².

Kvadratkilometer blir brukt i samband med areal av store område, som land og sjøar.

1 km² er lik:

Og motsett:

  • 1 m² = 0,000 001 km²
  • 1 hektar = 0,01 km²
  • 1 dekar = 0,001 km²