Knut Dahl Jacobsen

Knut Dahl Jacobsen (14. desember 192525. januar 1999), fødd i Kristiansand, var ein norsk statsvitar og sentral i oppbygginga av studiet av offentleg administrasjon og politikk i Noreg.

Knut Dahl Jacobsen
Fødd 14. desember 1925
Død

25. januar 1999 (73 år)

Yrke statsvitar

Sentrale vitskaplege arbeidEndra

  • Politikk og administrasjon. Rangering av noen lojaliteter hos offentlige tjenestemenn (mag.avhandling), (1955)
  • Lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i sentraladministrasjonen, Tidsskrift for samfunnsforskning (1960)
  • Teknisk hjelp og politisk struktur (1963)

YrkesbaneEndra

  • 1965: Professor i statsvitskap, Universitetet i Oslo
  • 1969: Professor i statsvitskap, Universitetet i Bergen
  • Styrar ved Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitskap, Universitetet i Bergen
  • Dekanus ved Samfunnsvitskapleg fakultet, Universitetet i Bergen
  • Ei rekkje verv innan norske forskingsråd samt Hovudkomitéen for norsk forsking (1978 - 1981)

NettkjeldeEndra