Koffardi er ei nemning frå lågtysk kopfardie som tyder 'kjøpeferd' eller 'kjøpmannsferd', og viser til skipsfart med handelsføremål, til skilnad frå til dømes krigsskip, tankfart eller kvalfangst. Omgrepet er særleg kjend frå uttrykk som «gå/fare/seile til koffardis» og i samansetjingar som «koffardifart», «koffardiskip» og liknande.

Kjelder

endre

«koffardi» i Store norske leksikon, snl.no.

Bakgrunnsstoff

endre