Kolonialhandel

Kolonialhandel, kolonialbutikk eller berre kolonial var ein butikk der ein selde mat og andre varer som ein trong til dagleg. Varene ein selde vart kalla kolonialvarer, ettersom mange av dei kom frå det som då var koloniar i tropane. Døme på slike varer er kaffi, te, sukker og eksotiske krydder. Handelen skjedde over disk.

Vamdrup kolonial på eit dansk postkort frå rundt 1910.

Sjå ògEndra

KjelderEndra