Ein landhandel eller ei krambu var ein butikklandsbygda der ein i tillegg til å selje daglegvarer òg selde anna det var etterspurnad etter, som koppar og kar, verktøy og reiskapar.

Landhandel i Gulen kommune.

Sjå òg

endre