Kolonne i matematikk

Ein kolonne i matematikk er ei rekkje tal stilt under kvarandre.

I ein tabell utgjer kolonnane den vertikale delen av tabellen, medan rekkjene utgjer den horisontale delen.

Kolonne 1 Kolonne 2
Rekkje 1 Rekkje 1, Kolonne 1 Rekkje 1, Kolonne 2
Rekkje 2 Rekkje 2, Kolonne 1 Rekkje 2, Kolonne 2
Rekkje 3 Rekkje 3, Kolonne 1 Rekkje 3, Kolonne 2

KjelderEndra