Komatiitt

Komatiitt er ein olivinrik lavabergart, skildra som ein ny vulkansk bergartstype frå Sør-Afrika i 1969. Slike bergarter er seinare påvist i prekambriske område ei rekkje stader i verda. Frå Noreg er det kjent førekomstar i det såkalla Karasjok-grønsteinsbelte.

Komatiitt frå Abitibi grønsteinsbelte nær Englehart i Ontario i Canada.

KjelderEndra