Sjå også Kommandør som ordensklasse

Kommandør (avleidd av fransk commander, som betyr 'å kommandere') er ei militær grad som først og fremst blir brukt i marine og våpengreiner med tilknyting til sjøen.

I Noreg er grada kommandør i bruk i Sjøforsvaret, som grada over kommandørkaptein, og under flaggkommandør.

Kommandør svarar i Royal Navy og U.S. Navy til Captain og til Kapitän zur See i Bundesmarine.