Kommunalmaskinar er maskiner som vert nytta for arbeids som snørydding, avfallshandsaming, kloakkhandsaming, osb. Grunnen til at denne typen maskinar vert kalla kommunalmaskinar kjem at det ofte er kommunane som utfører eller står ansvarlege for denne type arbeid.

Snøfresar.

Sjå òg endre