Eit kompani (frå latin: kompanium, «bror-selskap») er ei taktisk militær eining som normalt inneheld 100-200 soldatar og er sett saman av tre eller fire troppar, men dette kan variera noko. I Noreg kan dette vere frå 50-300 soldatar og befal, og tre til fem troppar. Sjefen for eit kompani er normalt ein offiser tilsvarande kaptein eller major. Fleire kompani saman dannar eininga bataljon.

Slik blir eit infanterikompani vist på feltkartet
Spire Denne militærartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.