Kong Haakon VIIs 100-årsmedalje

Kong Haakon VIIs 100-årsmedalje er ei norsk æresutmerking som vart utgjeven 3. august 1972, på hundreårsmarkeringa for fødselsdagen til Kong Haakon VII. Medaljen vart tildelt 250 personar, mellom anna medlemer av Kongehuset og det kongelege norske hoffet.