Kongeskip

Eit kongeskip er eit skip som tener som embetsbustad og -transport for ein monark. Det er berre to europeiske land som har kongeskip. Danmark har Kongeskibet «Dannebrog» og Noreg har KS «Norge».

KjelderEndra