KS «Norge» eller Kongeskipet «Norge» er eit skip som er ått av kongen av Noreg. I samband med at Kong Haakon VII vart konge av Noreg i 1905, vart han lovt eit eige kongeskip. Noko slikt skip vart ikkje kjøpt, men etter den andre verdskrigen vart det organisert ei pengeinnsamling. Målet var å gje kongen eit skip som ei folkegåve. I 1947 vart den britiske motoryakten «Philante» kjøpt inn for 1,5 millionar kroner. Båten vart bygd av Camper & Nicolson i Southampton og vart sjøsett 11. februar 1937. Han var opphavleg eigd av flyprodusenten Thomas Sopwith. I den andre verdskrigen vart båten nytta av den britiske marinen til eskortefartøy over Atlanterhavet. Norsk kommando vart heist 17. mai 1948.

KS «Norge»

KS «Norge» ved Skeppsbron i Stockholm, under besøket til den norske kongefamilien i september 2005.
Karriere
Namn: KS «Norge»
Kongeskipet «Norge»
Type: Kongeskip
Eigar: Kongen av Noreg
Byggherre: Camper & Nicolson
Verft: Camper og Nicholsons
Sjøsett: 11. februar 1937
Sett i teneste: 1937
Heimehamn: Oslo
Generelle eigenskapar
Tonnasje: 1625 tonn
Lengd: 80,6 m
Dekkbreidde: 11,6 m
Djupgang: 4,7 m
Fart: 14 knop knop
Mannskap: 18 befal og 36 vernepliktige

Kong Olav V overtok kongeskipet i 1955, og kong Harald V i 1991.

7. mars 1985 fekk kongeskipet «Norge» store brannskadar då det låg på verkstad ved Marinens Hovedværft i Horten.

No vert KS «Norge» nytta av kongefamilien til offisielle og private reiser i Noreg og i utlandet. Båten er drifta av Sjøforsvaret.

Sjå og

endre

Kjelder

endre