Kongo

Wikimedia-fleirtydingsside

Kongo kan visa til:

To noverande land:

Tidlegare land:

Mindre område:

  • Portugisisk Kongo, den noverande angolanske eksklaven Cabinda.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.