Konsentrisk er noko som har same sentrum eller midtpunkt.

Konsentriske sirklar

Sirklar, røyr, diskar og kuler er døme på lekamar som kan vere konsentriske. Konsentriske lekamar har generelt forskjellig radius, sidan konsentriske lekamar med same radius er like.

Kjelder endre