Konstitusjon kan òg visa til kroppsbygnad og generell helsetilstand.

Konstitusjon er eit samnemne for alt som er med og konstituerer ein stat. Soleis famnar konstitusjon om både skrivne dokument so som ei grunnlov, eit kvart slag anna skipingsdokument, fråsegner om rettane til innbyggjarane og fredsfråsegner som slår fast grensone til grannelanda, attåt uskriven sedvane, som parlamentarismen i Noreg. Storbritannia har til dømes inga grunnlov, men sedvanen deira er like fullt ein konstitusjon.

Spire Denne samfunnsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.