Brevvær, konvolutt eller kuvert er eit omslag, vanlegvis av flatt materiale som papir eller papp, som blir brukt til å ha brev, kort eller gåver i. Papiret er bretta og limt i sidene. Ein kan også lukka konvolutten ved hjelp av lim eller eit segl.

Konvolutt opna med papirkniv.
Poststempla konvolutt frå 1945

Den første kommersielle konvolutten blei laga i 1876 av William Irwin Martin. I dag kan ein kjøpa konvoluttar på postkontor, i bokhandlar og i mange daglegvarebutikkar.

Internasjonale standardiserte storleikar endre

ISO 269 definerer ulike standard konvoluttstorleikar for bruk med ISO 216 standard papirformat.

Format Storleik (mm) Berekna for papirformat
DL 110 × 220 1/3 A4
C7/C6 81 x 162 1/3 A5
C6 114 × 162 A6 (eller A4 bretta i halvt to gonger)
C6/C5 114 × 229 1/3 A4
C5 162 × 229 A5 (eller A4 bretta i halvt ein gong)
C4 229 × 324 A4
C3 324 × 458 A3
B6 125 × 176 C6
B5 176 × 250 C5
B4 250 × 353 C4
E3 280 × 400 B4

Kjelder endre