Opna hovudmenyen

Koreografi (gresk danseskrift) var opphavleg ein notasjon av danserørsler. I dag meiner ein oftast med koreografi komposisjon og rekkefølgje av rørslene i dans. I den vidaste tydinga blir koreografi òg nytta for andre sekvensar med rørsle, for eksempel i kampsportscenar i filmar.

Skriftlege oppteikningar av danserørsler blir kalla dansenotasjon.

KjeldeEndra