Ein korrespondent (av fransk correspondre) er ein journalist som jamleg sender artiklar eller reportasjar til arbeidsgjevaren sin.[1]

Korrepondentar i arbeidd

Ein korrespondent kan arbeida for ei avis, radio, fjernsyn eller eit nyhendebyrå, og dekka eit visst område permanent eller i eit avgrensa tidsrom. Ein korrespondent kan vera fast tilsett eller ha ei lausare tilknyting til medieføretaket. «Stringer» er ei alminneleg nemning på ein frilanskorrespondent.

I Noreg har større medieforetak som NRK og Aftenposten fleire korrespondentar i utlandet.

Kjelder

endre
  1. «Korrespondent: journalist». Store norske leksikon. 4. juni 2012. Henta 22. september 2018.