Kortkvistruner

Kortkvistruner, som òg blir kalla stuttruner, svensk-norske runer og Rök-runer, er ein av to hovudvariantar av runer i den yngre futharken. Den andre kallar ein langkvistruner (eller danske runer, dansk-svenske runer, vanlege runer og normalruner). I tillegg finst ei rekke variantar av runer.

Se ogsåEndra