Langkvistruner, som òg blir kalla danske runer, dansk-svenske runer, vanlege runer og normalruner, er ein av to hovudvariantar av runer i den yngre futharken. Den andre kallar ein kortkvistruner (eller stuttruner, svensk-norske runer og Rök-runer). I tillegg finst ei rekke variantar av runer.

Se også endre