Kosmisk fysikk er eit samleomgrep på kosmisk geofysikk og astrofysikk, men som regel vert det nytta i tydinga kosmisk geofysikk.

Kjelder

endre